Translate

Tandpasta og mundskyl

At få bugt med paradentose kræver ofte, at man sætter ind på så mange fronter som muligt, så man på den måde opretholder en stabilt sund tilstand i munden. Ud over at bruge tandtråd og tandstikker, sådan som tandlægen uden tvivl har instrueret dig i, er der derfor grund til også at se på, hvilken tandpasta man bruger, hvilke mundskyllemidler man med fordel kan anvende, og hvad der i øvrigt findes af midler, som kan skabe et miljø, hvor bakterierne ikke trives - f.eks. ved at fjerne tandsten eller dæmpe dannelsen af tandsten, for det er ikke mindst tandsten, der giver grobund for de bakterier, der fører til paradentose. I denne sektion gennemgås nogle midler inden for alle ovennævnte kategorier.